Et aktivt trossamfunn

BCC Oslo og Follo er en lokalmenighet i det kristne internasjonale fellesskapet, Brunstad Christian Church (BCC).
Les mer om oss

Siste artikler

16. mai – ungdommens kveld!

Kvelden før den store feiringen av Norges nasjonaldag ble på tradisjonell vis feiret med ungdomssamling, denne gang på Sjeisenåsen.

13. juni 2022

Hipp, hipp, hurra!

Det er på grunn av de gudfryktige vi har det så godt og 17. mai er barnas dag! I Norge feires ikke nasjonaldagen med militærparader, men det er en fest for barna, en fest for fremtiden.

12. juni 2022

Velkommen som gjest på jorden!

«La de små barna komme til meg, hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til.» Markusevangeliet 10,13. Dette var dagens tekst på søndagsmøtet den 1. desember. Denne dagen var det mulighet for foreldre til nyfødte og små barn, å komme fram med dem for å motta menighetens velsignelse. Det var forstander Bernt Stadven med hjelp…

9. mars 2022

Fra Styret 

Året 2021 var fortsatt preget av Covid-19 pandemien og de begrensninger det medførte med tanke på å kunne gjennomføre våre vanlige aktiviteter. BKM Oslo og Follo, som samfunnet ellers, støttet opp om myndighetenes smitteverntiltak og bidro ved det til den felles dugnadsinnsats for å begrense pandemien.

12. februar 2022

Seniortreff

15. september var det igjen Seniortreff på Glenne gård.

30. september 2020

Om oss

BCC Oslo og Follo er en lokalmenighet i det kristne internasjonale fellesskapet, BCC. Vår tro bygger på at Bibelen er Guds ord og forkynnelsen av den er vår hovedvirksomhet.
Les mer

Frivillighet

I BCC Oslo og Follo har vi en god dugnadskultur gjennom mange generasjoner, og det er viktig for oss å slutte opp om frivilligheten. Dette er en bærebjelke for all vår virksomhet.
Les mer