Våre kristne samlinger

Vi har offentlige møter på søndager, hvor vi samles til oppbyggelse i vår tro.

Under søndagsmøtene (gudstjenestene) er det bønn, sang og taler, der Bibelens budskap står i sentrum. Disse samlingene har en nokså fri struktur, der mange av deltakerne bidrar med personlige vitnesbyrd, sang eller bibelord de ønsker å dele med menigheten.

Våre samlinger holdes på Gjersjøen Golfklubb, på Gamle Mossevei i Svartskog.

Velkommen!

Har du spørsmål kan du ta kontakt her.

Møter i perioden mars-mai: