Medlemskap

Hvem kan bli medlem i BCC Norge?

Medlemskap er frivillig og åpent for alle som oppfyller vilkårene, som er å bekjenne seg til menighetens trosgrunnlag og å støtte formålet.

Medlemskap innvilges i BCC Norges lokalmenigheter, og man er velkommen til å ta kontakt dersom man ønsker å komme og høre forkynnelsen for å vurdere om medlemskap er aktuelt for seg.

Les mer om hva vi tror

Om utmelding

Dersom et medlem ønsker å melde seg ut kan det enkelt gjøres ved å fylle ut en digital utmeldingsblankett på profilsiden, eller ved å gi beskjed til forstander i lokalmenigheten man tilhører.

Les flere ofte stilte spørsmål om BCC