Seniortreff

15. september var det igjen Seniortreff på Glenne gård.

Br. Stadven begynte samlingen med bønn for Ingrid Baltzersen som var på rekreasjon etter en alvorlig operasjon. Han syntes det var godt at vi kunne møtes igjen etter et halvår med restriksjoner i samfunnet som følge av pandemisituasjonen.

Han leste fra salme 34,16-20 at samme hva vi opplever, skal vi holde oss nær til Herren. Også i salme 118,24 står det at han har gjort dagen for oss. Det velkjente verset i Rom. 8,28 blir ofte sitert på våre møter. Stadven leste også fra Esaias 63,9 som uttrykker det samme. I Jak. 1,2 står det at vi kan glede oss i fristelsene selv om det ikke føles slik, da virkningene er store når vi seirer. Det er viktig for oss å tro at Gud styrer vår vei. La oss derfor leve i Herrens hånd. 

Merete Bjørnstad hadde fylt 70 år. Br. Stadven takket henne for tiden i BKM Oslo/Follo. Etter å ha blitt gift med Thore Bjørnstad fikk de sønnen Harald Johan.  Etter noen år ble Thore syk og døde. Merete ble da enke for annen gang. Ingrid og Knut Holtung hadde i mange år hatt kontakt med Thore Bjørnstad, og Ingrid fortalte mange morsomme opplevelser de hadde da Merete kom inn i bildet. Hun fikk blomst og hilsen fra seniorgruppen.

Anne Gerd Baumann hadde fylt 75 år, mens Ingrid Baltzersen var blitt 85 år.   Ingen av disse var tilstede, men blomst og hilsen er levert senere.

Andrew Courage hadde oppgaven å fortelle noe som var opplevd.  Han hadde en levende fortelling og mange fine bilder fra de 3,5 år han og Jane arbeidet i Mercin i Tyrkia. Det var interessant å se vennene der og de brødrene som hadde besøkt dem i den tiden.  Det er blitt gode frukter av arbeidet der.

Det var mange som ikke hadde vært på årsmøte i BKM Oslo/Follo 30. august, og Susan ga en kort opplysning om dette. 

Ellers blir det nå et lunchmøte uten noe bestemt program hver tirsdag kl. 12 i tillegg til seniortreff en gang måneden. 

Tekst: Josef Olsen/ Foto: Ingrid Haukelisæther