Om oss

Vår felles tro er det som knytter oss sammen. Den er utgangspunktet for hver enkelt sitt kristenliv og grunnlaget for all vår virksomhet. Det skaper et engasjement hos den enkelte, som gjør at vi får et aktivt fellesskap. Vår visjon er å gi gode rammebetingelser for en trygg og god barndom, et utviklende og aktivt kristenliv som ungdom og voksen, og en meningsfull og rik alderdom.

Trosgrunnlaget bygger på Bibelen som Den Hellige Skrift, gitt ved inspirasjon fra Gud, og inneholder alt vi trenger for vår frelse, og har Bibelen som eneste autoritative skrift.

Videre baseres vårt trosgrunnlag på den lære, de verdier og det kristelige innhold som Johan O. Smith stod for. Hans artikler i bladet Skjulte Skatter, hans etterlatte brev og hans bøker utgitt på Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag gir innblikk i dette.

Ønsker du å vite mer om Brunstad Christian Church og menighetens trosgrunnlag, kan du lese mer om dette på bcc.no og aktivkristendom.no.

Hverdagen i menigheten

BKM Oslo og Follo er en allmennyttig forening og arbeider målbevisst for at barn og ungdom skal ha et godt og allsidig fritidstilbud i trygge, kristne rammer. Det samarbeides med flere foreninger som deler BKM Oslo og Follo sitt verdisyn, og disse tilbyr et mangfold av aktiviteter. 

Les mer om hverdagen i menigheten

Fakta

BCC Oslo og Follo er en lokalmenighet i det kristne internasjonale fellesskapet, Brunstad Christian Church (BCC). Vi samles ukentlig til søndagsmøter, ungdomsmøter og søndagsskole. En gang i måneden samles de over 67 år til det vi kaller seniortreff. I tillegg gjennomføres det jevnlige arrangementer, fester og markeringer i løpet av året. BKM Oslo og Follo deltar flere ganger i året på stevner og samlinger på Brunstad i Vestfold. Her inspireres vi i troen og fellesskapet styrkes. 

Les mer om menigheten i Oslo Follo