Årsrapporter

Årsrapport 2022

I 2022 opplevde vi flere betydningsfulle hendelser, med samlinger og aktiviteter for barn og ungdom, voksne og eldre. Menigheten deltok også på BCCs internasjonale stevner på Oslofjord Convention Center, der vi ble inspirert i vår tro og styrket fellesskapet med trosfeller fra hele verden.

> Les BCC Oslo og Follo sin årsrapport her

> Les hele årsrapporten fra BCC Norge her

Årsrapport 2021

Året 2021 var fortsatt preget av Covid-19 pandemien og de begrensninger det medførte med tanke på å kunne gjennomføre våre vanlige aktiviteter. BKM Oslo og Follo, som samfunnet ellers, støttet opp om myndighetenes smitteverntiltak og bidro ved det til den felles dugnadsinnsats for å begrense pandemien.

Les mer