Økonomi

BCC Oslo og Follo er en selvstendig forening både økonomisk og juridisk, og en ideell organisasjon registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret (org.nr. 979 961 057).

Som i de aller fleste andre kristne organisasjoner, er vår menighet finansiert ved gaver og drevet av frivillige.

Hva den enkelte bidrar med varierer, og er avhengig av hva de selv ønsker å gi. 

BCC Oslo og Follo er den største lokalmenigheten i BCC-forbundet i Norge med cirka 1.400 medlemmer. Nivået på menighetens kostnader blir vedtatt på årsmøtet gjennom en vanlig demokratisk prosess, der medlemmene selv avgjør og stemmer over budsjett og prioriteringer. 

Ny ordning med signerte gavebrev

Alle medlemmer i BCC Oslo og Follo anbefales til å gi 10 % av sin årsinntekt i gave. Dette skal dekke lokale driftskostnader, gaver til misjon og stevner inkl. bevertning.

Betaling for aktiviteter

I tillegg til den ordinære menighetsvirksomheten med søndagsmøte, ungdomsmøte og søndagsskole, arrangeres det fester, julebord, turer og flere andre aktiviteter. Disse arrangeres vanligvis til kostpris, og de som ønsker å delta betaler selv for det. Dette er for å ikke belaste fellesskapet med kostnader for aktiviteter som den enkelte selv velger å delta på.


Har du spørsmål om økonomi eller Givertjensten kan Lilli Ekholt kontaktes via regnskap@bkmof.no