Forfatter: Line Olsen

Fra Styret 

Året 2021 var fortsatt preget av Covid-19 pandemien og de begrensninger det medførte med tanke på å kunne gjennomføre våre vanlige aktiviteter. BKM Oslo og Follo, som samfunnet ellers, støttet opp om myndighetenes smitteverntiltak og bidro ved det til den felles dugnadsinnsats for å begrense pandemien.

lør 12. feb 2022

Seniortreff

15. september var det igjen Seniortreff på Glenne gård.

ons 30. sep 2020