Hverdagen i menigheten

Oppbyggelsen på den kristne tro er kjernen i all vår virksomhet. 

Vi samles ukentlig til søndagsmøter (gudstjeneste). Her er hele menigheten velkommen: barn, ungdom, voksne og eldre. På disse samlingene legges det vekt på oppmuntring og undervisning i vår kristne troslære, formidlet gjennom bønn, sang og forkynnelse.

Vi leier fasiliteter på Kurud gård, der det også er mulig å benytte fine utendørs arealer som grillplass og stor kunstgressbane. 

Søndagsskolen holdes ukentlig for barn i aldersgruppen 4-11 år. Her får barna lære om Jesus og Bibelen, formidlet på en enkel og naturlig måte. Målet med søndagsskolen er at barna kan lære mer om hvem Jesus var, og at han kan bli deres venn.

Ungdommer har i tillegg til søndagsmøter egne samlinger, ungdomsmøter, hvor temaene ofte er tidsaktuelle for de unge, slik at de skal kunne forstå budskapet som forkynnes. Etter møtet er det vanlig med sosialt fellesskap og aktiviteter. 

En gang i måneden arrangeres det hyggelige seniortreff med god mat, trosoppbyggelse og forskjellige aktiviteter for de eldre blant oss.

I tillegg til de overnevnte samlingene holdes det jevnlig ulike arrangementer, fester og markeringer. Bibelundervisning for 15-åringer med en påfølgende fest, markering av alle kristne høytider, samt 17. mai og St. Hans er noen av disse. Her har barn og unge gode muligheter til å bruke sine talenter og evner til glede for andre. 

Aktiviteter for barn og ungdom

BKM Oslo og Follo er en allmennyttig forening og arbeider målbevisst for at barn og ungdom skal ha et godt og allsidig fritidstilbud i trygge, kristne rammer. Det samarbeides med flere foreninger som deler BKM Oslo og Follo sitt verdisyn, og disse tilbyr et mangfold av aktiviteter. 

Se linker til samarbeidende foreninger:

Aktivitetsklubben

BUK

Xercize